Polska interweniuje w Brukseli w sprawie cen CO2. Jakie są szanse na sukces?

Polski rząd twierdzi, że zgodnie z dyrektywą Bruksela musi działać. Zagraniczni analitycy rynku uprawnień do emisji radzą Polsce, aby odrobiła lekcje z matematyki. A wszystko dlatego, że unijna dyrektywa jest daleka odkąd klarowności i nie wiadomo jakże liczyć zmiany cen.

Strona 1 z 11