„To nie są żarty”. Przepisy dot. monitorowania i kontroli jakości paliw stałych weszły w życie

odkąd niedzieli obowiązują nowe regulacje dotyczące monitorowania i kontroli jakości paliw stałych, nakładające na sprzedawców węgla nowe obowiązki i zabraniające sprzedaży paliwa o niskiej jakości. Za złamanie przepisów grożą dotkliwe kary finansowe.

Strona 1 z 11